about-us-1

Engineering Experience

about-us-2

Products on Demand

about-us-3

Fast Delivery

ประวัติความเป็นมา

บริษัท พี ไอ เอส พาวเวอร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำในการนำเข้าสินค้าและจัดจำหน่ายค้าส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม  ด้วยปรัชญาทางธุรกิจที่ดีและประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหกรรม ทางบริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลก ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการ อันได้แก่  ABB แ ละ BALS Electrotechnik  ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีโกดังจัดเก็บสินค้าที่มีคุณภาพที่ให้ความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า และทีมวิศวกรพร้อมให้บริการแนะนำและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับสินค้าสำหรับงานด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นผู้ค้าส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่ให้บริการที่ดีที่สุด

 

พันธกิจ (Mission)

  • เราจะคัดสรรสินค้าที่ดีและมีคุณภาพมาจัดจำหน่าย
  • เราจะมีบริการที่ดี มีจริยธรรม และ ความรับผิดชอบ
  • เราจะจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ว

 

หุ้นส่วนทางธุรกิจ (Our Business Partners)

our-partners